Tarsus

Tarsus

Tarsus

Tarsus

DİĞER HİZMET TARİFELERİ   
HAKEM ÜCRETİ    
Her hakem iİin ihtilaf konusu olan tutarın   % 0,5'i
Tahkim Hizmetleri Ücreti 275 TL
Tahkim Masrafları Avansı(Gelen fatura toplamİndan mahsup edilir.) 500 TL
BİLİRKİŞİ ÜCRETİ   
Bilirkişi Ücreti (Her bilirkişi için) 200 TL
Bilirkişi Rapor Ücreti 200 TL
EKSPER ÜCRETİ   
Eksper Ücreti(Heyet Üyeleri arasında eİit olarak taksim edilir.) 275 TL
Eksper Rapor Ücreti 200 TL
Analiz raporları 30 TL
Borsaya dahil maddelerin fiyatlarına İlişkin belgeler 7,5 TL
Teamüller hakkında istenen belgeler 20 TL
Fatura Sureti Tasdiki 2,5 TL
Alım Satım Beyannamesi Sureti Tasdiki 15 TL
Borsa işlemlerine dair istenecek diğer belgeler 10 TL
Aylik Bülten Bedeli (Üye olmayanlar) 10 TL
Belge Sureti Tasdiki 10 TL
Alım Satım Beyannamesi 6 TL
İhracat Beyannamesi 15 TL
Tescil Teyit Bedeli (iletişim gideri olarak) 10 TL

Satış Salonunda satışa arz olan ürünlerin bedelleri üzerinden

 

Kantar Hizmeti ( Dolu-Boş )

% 0,03 'i

 

10 TL