Entries for Mart 2019

27

Birliğimizden gelen 25 Mart 2019 tarihli yazıda Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemine ( VERBİS) kayıt yükümlülüğünün gerçek ve tüzel kişilikler tarafından yerine getirilmediği, bu bahisle ceza hadleri bildirilmiştir.

İlgili yazı ektedir. 

[Devamını oku...]

22
Konu Hakkında İçeriğe Ulaşmak İçin Ekteki Dosyaya Tıklayınız
22
Konu Hakkında İçeriğe Ulaşmak İçin Ekteki Dosyaya Tıklayınız  
22
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği; KOBİ’lerimizin yurtdışı pazarlara açılmalarını sağlayabilmeleri, bu çerçevede yurt dışı iş gezilerini yaygınlaştır...

[Devamını oku...]

15
Evlerde üretilen ürünlerin satışında esnaf muaflığı MADDE 5 – (1) 193 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı bendi kap...

[Devamını oku...]

14
Daha önce duyurusu yapıldığı üzere, 27 Mart 2019 tarihinde İstanbul’da Swissotel’de Sn. Başkan Rifat Hisarcıklıoğlu’nun evsahipliğinde ve Sayın Bakan ...

[Devamını oku...]

12
Bu yıl 14 üncüsü düzenlenecek Çağ Üniversitesi Kariyer Günleri ve Kariyer Panayırında ücretsit stant açarak yer alabilirsiniz. 
04
Konu Hakkında İçeriğe Ulaşmak İçin Ekteki Dosyaya Tıklayınız  
04
Konu Hakkında İçeriğe Ulaşmak İçin Ekteki Dosyaya Tıklayınız